Werkwijze

Kennismaking
In een vrijblijvend, gratis kennismakingsgesprek bespreken we samen of ik iets voor je kind kan betekenen.

Intake
In dit gesprek van ongeveer een uur, vorm ik een beeld van het kind en zijn hulpvraag. Met elkaar bespreken we jullie wensen en schets ik het te verwachten coachingstraject.

Coachingssessies
Dit zijn sessies van maximaal een uur, in principe is alleen het kind aanwezig. Doorgaans zijn er vier tot acht sessies nodig. Dit gaat altijd in overleg met de ouder(s). Tijdens deze sessies onderzoek ik samen met het kind wat er speelt, waarbij ik aansluit bij de belevingswereld van jouw kind.  Ik maak daarbij gebruik van verschillende methodes, zoals:

  • sociale vaardigheden en weerbaarheidstraining,
  • Kids Skills (omzetten van problemen in vaardigheden), 
  • systemisch coachen met Playmobil poppetjes
  • samenspel ervaren tussen brein en lijf door middel van bewegings- en ontspanningsoefeningen,
  • gesprekstekeningen,
  • het omzetten van negatieve gedachten naar helpende gedachten en NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), een behandelmethode om grip te krijgen op emoties, om negatieve patronen te stoppen, te neutraliseren en te vervangen door positieve patronen. Tijdens de coaching kijk ik naar wat je kind vervelend vindt of misschien wel eng. Hoe zorgen we ervoor dat je dat kan ‘opruimen’ of vervangen zodat je er geen last meer van hebt.

Daarbij vind ik het belangrijk dat er een prettige, veilige sfeer is, waarbij het kind zich gezien en gehoord voelt.

Jij als ouder hebt een belangrijke rol in het traject. We houden elkaar tijdens het traject op de hoogte over hoe het met jouw kind gaat. Als gedurende het traject blijkt dat uw kind andere gespecialiseerde zorg nodig heeft, verwijs ik u door naar een arts, psycholoog of andere deskundige. 

Evaluatie
Na de laatste sessie volgt een afsluitend gesprek met de ouder(s). We kijken terug op wat het kind heeft gedaan en wat hij bereikt heeft. Heeft het kind weer kracht en zelfvertrouwen gekregen om zonder begeleiding verder te gaan? Desgewenst geef ik nog adviezen en aandachtspunten.

OF

Afronding
Wanneer je kind zich weer goed voelt en controle heeft over het probleem, ronden we de coaching op een leuke manier af.

Neem gerust contact met mij op of stuur een email naar info@alexiacoaching.nl